Chính sách bảo mật thông tin

Quyền riêng tư của bạn và việc bảo vệ thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này (gọi là "Chính Sách") là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Công ty TNHH Homebase Management Vietnam, có số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316086807, được cấp lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2019 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các công ty liên kết của nó ("Homebase"), áp dụng cho việc sử dụng của bạn trên website này, bất kỳ trang di động liên quan, ứng dụng hoặc nền tảng nào (gọi chung là "Website"). Các điều khoản, điều kiện, quy định và thông báo có chứa trong đây quy định việc sử dụng của bạn trên Trang web và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu, công nghệ và phần mềm khác được Homebase cung cấp (kèm theo Website, gọi chung là "Dịch Vụ"), trừ khi chúng tôi tường thuật rõ ràng rằng có các điều khoản riêng (không phải Chính Sách này) áp dụng.

1.

Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

1.1.

Homebase sẽ thu thập, xử lý, sử dụng và truyền thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi các mục đích cụ thể sau đây, phù hợp với tính chất của những dịch vụ được cung cấp cho bạn:

1.1.1.

Hoạt động của trang web: Để vận hành Website, sửa lỗi để đảm bảo bạn luôn nhìn thấy trang web theo cách chúng tôi định, và theo dõi việc tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng của Homebase, chúng tôi sẽ kiểm tra lưu lượng truy cập vào Website và phân tích dữ liệu được nhận bởi máy chủ của Homebase.

1.1.2.

Bảo mật tên miền, mạng và xác thực người dùng: Để bảo vệ tên miền của Homebase, phát hiện các hoạt động bất thường, ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật và bảo vệ khách truy cập trang web khỏi việc truy cập trái phép (như hacker), chúng tôi sẽ kiểm tra lưu lượng truy cập vào các trang web và xác thực thông tin đăng nhập người dùng bằng các token để xác minh các chi tiết mà bạn cung cấp cho chúng tôi và so sánh nó với các thông tin khác có sẵn, chẳng hạn như thông tin bạn đã cung cấp trực tiếp cho Homebase hoặc các nền tảng khác (như Runtastic hoặc Facebook) hoặc thông tin có sẵn trong lĩnh vực công cộng để đảm bảo chỉ có người dùng "được ủy quyền" mới có quyền truy cập vào các Website.

1.1.3.

Phát hiện gian lận: Homebase kết hợp thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi với thông tin khác mà chúng tôi thu thập thông qua các nhà cung cấp dịch vụ phòng ngừa rủi ro và gian lận của bên thứ ba để đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện sử dụng Dịch Vụ. Điều này có nghĩa là tùy thuộc vào kết quả phân tích thông tin của bạn, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu Dịch Vụ của bạn. Đây là quy trình ra quyết định cần thiết để hoàn thành các hợp đồng giữa Homebase và bạn.

1.1.4.

Phân tích hoạt động kinh doanh: Homebase cần biết về cách chúng tôi hoạt động kinh doanh. Điều này nằm trong lợi ích của các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, nhân viên và đối tác của Homebase. Vì mục đích này, chúng tôi cần phân tích các loại thông tin khác nhau để hiểu về việc các sản phẩm của chúng tôi được bán ra như thế nào trên các thị trường khác nhau, những tính năng phổ biến của sản phẩm, những gì đã thành công và những gì không thành công trong chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của Homebase, thiết kế sản phẩm và chiến lược phân phối, thiết kế trang web và trải nghiệm người dùng tổng thể, để chúng tôi có thể xác lập, triển khai và đánh giá chiến lược kinh doanh của Homebase. Điều này bao gồm phân tích dữ liệu để hiểu cách người dùng duyệt Website để cải thiện thiết kế trải nghiệm người dùng của Homebase để đảm bảo bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ và tương tác với chúng tôi trên Website.

1.1.5.

Dịch vụ khách hàng: Homebase thu thập thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn khi sản phẩm bạn quan tâm có sẵn theo yêu cầu của bạn và đáp ứng các câu hỏi và quan ngại của bạn thông qua các kênh giao tiếp khác nhau mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

1.1.6.

Thông điệp tiếp thị: Homebase gửi cho bạn các thông điệp tiếp thị mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm ("cá nhân hóa") đến số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Để gửi cho bạn các thông điệp "cá nhân hóa", chúng tôi quan sát hành vi trực tuyến (và đôi khi, nếu có, hành vi ngoại tuyến) của bạn và phân tích hành vi của bạn bằng cách sử dụng các công cụ phân tích để ước tính tốt nhất những Dịch Vụ mà bạn có thể quan tâm và có lợi. Điều này yêu cầu chúng tôi thu thập các loại dữ liệu cá nhân khác nhau từ bạn. Homebase sử dụng các công cụ phân tích khác nhau để hiểu ý nghĩa của hành vi của bạn liên quan đến sự thích và không thích của bạn đối với các Dịch Vụ khác nhau của Homebase và để hiểu tác động (tỷ lệ thành công) của các thông điệp được gửi đến bạn.

1.1.7.

Thông điệp mục tiêu trên nền tảng quảng cáo của bên thứ ba: Homebase sử dụng các nền tảng quảng cáo của bên thứ ba như Facebook, Google, YouTube, Instagram, vv. để gửi cho bạn các thông điệp mục tiêu dựa trên hành vi và mô hình duyệt web của bạn, vào các thời điểm và địa điểm cụ thể trên các nền tảng này để tăng tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của Homebase. Thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với các nền tảng quảng cáo của bên thứ ba, và họ sẽ cố gắng khớp hồ sơ của bạn trong cơ sở dữ liệu của họ để xác định thời gian và địa điểm (trang bạn đang duyệt) tối ưu để hiển thị quảng cáo từ Homebase cho bạn. Homebase cũng cần phân tích thông tin cần thiết để hiểu tác động của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý chúng tôi theo dõi bạn cho mục đích này, bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo từ Homebase trên các nền tảng khác một cách ngẫu nhiên.

1.1.8.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Homebase tiến hành phân tích để nghiên cứu và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm việc đặt câu hỏi cho bạn trong các cuộc khảo sát, yêu cầu phản hồi từ bạn, yêu cầu bạn thử nghiệm sản phẩm của chúng tôi và đưa ra đánh giá, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ khác thực hiện nghiên cứu thị trường và sản phẩm cho chúng tôi, thử nghiệm các công nghệ mới trong sản phẩm của chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân để tiên phong trong sự cạnh tranh. Homebase lưu giữ thông tin này dựa trên "lợi ích hợp pháp" của Homebase, vì vậy bằng việc tham gia vào bất kỳ đánh giá sản phẩm hoặc khảo sát nào, bạn đồng ý rằng đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Nếu bạn muốn phản đối lợi ích hợp pháp này, chúng tôi sẽ ẩn danh thông tin của bạn, sao cho nó không còn là dữ liệu cá nhân.

1.1.9.

Cung cấp Dịch Vụ: Quản lý, xử lý và cung cấp Dịch Vụ và xử lý các hợp đồng liên quan đến Dịch Vụ. Việc xử lý thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ký hợp đồng với bạn hoặc một đơn vị pháp nhân mà bạn đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của Homebase, cung cấp Dịch Vụ, đáp ứng các yêu cầu từ bạn hoặc cung cấp hỗ trợ khách hàng.

1.1.10.

Liên hệ: Giao tiếp với bạn liên quan đến Dịch Vụ qua các kênh liên lạc thích hợp như email và trò chuyện và để đáp ứng yêu cầu của bạn. Điều này bao gồm liên hệ với bạn (hoặc các bên cần thiết khác) để thông báo về thông tin liên quan đến an toàn quan trọng, hoặc để thông báo cho những người đáp ứng đầu tiên trong trường hợp xảy ra tai nạn liên quan đến Dịch Vụ. Việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết (i) để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của Homebase, (ii) cho lợi ích hợp pháp của Homebase và (iii) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan của Homebase về thông báo.

1.1.11.

Nghĩa vụ pháp lý - Hợp tác với cơ quan chức năng và cơ quan quản lý (bao gồm tòa án): Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn vì lý do an ninh quốc gia và công cộng, ngăn chặn tội phạm, điều tra và truy tố, chống rửa tiền, các vụ kiện tòa án, bảo vệ quyền tự do của cá nhân khác và thực hiện yêu cầu đòi nợ dân sự, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan hoặc các bên khi chúng tôi thấy rằng yêu cầu đó là bắt buộc theo luật. Homebase có thể không thể thông báo cho bạn nếu việc thông báo đó vi phạm pháp luật.

1.1.12.

Thu thập thông tin thiết bị của bạn trên Website Homebase bằng cách sử dụng cookie, pixel, tag và các công nghệ tương tự: Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi lưu trữ các công cụ thu thập dữ liệu như cookie, tag, pixel, hộp chứa tag, beacon và các công nghệ khác trong trình duyệt của bạn để thu thập một số thông tin về phiên duyệt hiện tại của bạn ("Cookie"). Cookie cũng cho phép Website của Homebase ghi nhớ các hành động và sở thích của bạn (như đăng nhập, ngôn ngữ, kích thước phông chữ và sở thích hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, để bạn không cần phải nhập lại chúng mỗi khi quay lại Website hoặc duyệt từ trang này sang trang khác. Homebase sử dụng Cookie cho các mục đích khác nhau, điều đó cũng có nghĩa là chúng có các cơ sở pháp lý khác nhau. Vui lòng xem thông tin dưới đây để hiểu cách chúng tôi sử dụng các loại Cookie khác nhau để đáp ứng các mục đích khác nhau.

1.2.

Homebase sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho các mục đích cụ thể tại thời điểm thu thập, trừ trường hợp:

1.2.1.

khi được yêu cầu bởi cơ quan chức năng về cảnh sát/điều tra/cơ quan tư pháp/thuế hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác trong các quy trình tố tụng;

1.2.2.

trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản khác của bạn;

1.2.3.

theo quy định của các luật pháp có liên quan.

2.

Thể loại dữ liệu cá nhân

Homebase thu thập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn cung cấp trong quá trình sử dụng trang web homebase.com.vn hoặc bất kỳ trang web, ứng dụng di động hoặc trên máy tính để bàn liên quan nào khác. Homebase thu thập hầu hết thông tin này trong quá trình đăng ký và/hoặc quá trình nộp đơn. Thông tin bổ sung có thể được thu thập trong quá trình sử dụng tiếp theo của bạn trên trang web, hoặc các Dịch Vụ khác, hoặc khi chúng tôi liên lạc với bạn qua điện thoại, email, khảo sát của Homebase hoặc các phương tiện khác. Các danh mục thông tin mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm:

2.1.

Thông tin về danh tính - bao gồm: tên [họ, tên đệm, tên viết tắt], ngày sinh, thông tin về CCCD/ hộ chiếu/ giấy phép lái xe, mã số thuế, quốc tịch, tình trạng hôn nhân;

2.2.

Thông tin liên hệ - bao gồm: số điện thoại của bạn, địa chỉ giao hàng và thanh toán, địa chỉ email, ID trò chuyện, tên trang mạng xã hội, bất kỳ kênh giao tiếp nào khác mà bạn đã sử dụng để liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

2.3.

Thông tin tài chính - bao gồm: thông tin liên quan đến khả năng tài chính của bạn (bao gồm cả việc làm của bạn, nếu cần thiết) để sử dụng Dịch Vụ, được cung cấp cho Homebase và yêu cầu của nó.

2.4.

Thư từ - bao gồm: cuộc trò chuyện chúng tôi có khi bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng, các email bạn gửi cho chúng tôi về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, các khiếu nại bạn gửi cho chúng tôi qua bưu điện, email, fax hoặc cuộc gọi, ghi chú chúng tôi chuẩn bị về phản hồi của bạn, cuộc gọi từ Dịch Vụ Khách Hàng của Homebase đến bạn và bất kỳ trao đổi thông tin nào khác giữa bạn và nhân viên Homebase. Homebase ghi âm tất cả các cuộc gọi dịch vụ khách hàng để đảm bảo chất lượng.

2.5.

Thông tin trên mạng xã hội - bao gồm: thông tin thu được thông qua tương tác của bạn với chúng tôi trên các kênh mạng xã hội khác nhau như Facebook, Instagram, Google, v.v., bao gồm: bất kỳ thông tin mạng xã hội nào có sẵn công khai như tên tài khoản mạng xã hội, tương tác và bài đăng công khai trên mạng xã hội, "Thích" và các phản ứng khác của bạn, mối quan hệ mạng xã hội của bạn, ảnh của bạn công khai hoặc những bức ảnh bạn gửi cho chúng tôi bằng cách đề cập đến chúng tôi hoặc theo dõi bài đăng trên mạng xã hội của Homebase bằng cách sử dụng "handles" hoặc "hashtags". Homebase thu thập thông tin này từ mạng xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đơn vị bên thứ ba chúng tôi có thỏa thuận.

2.6.

Thông tin thiết bị - bao gồm: thông tin về thiết bị hoặc trình duyệt của bạn giúp chúng tôi hiểu về hành vi duyệt web hoặc việc sử dụng thiết bị của bạn. Thông tin về thiết bị của bạn được thu thập bởi ứng dụng Homebase và thông tin về trình duyệt của bạn được thu thập bởi cookie, thẻ và pixel của Homebase. Điều này thường được yêu cầu cho mục đích bảo mật mạng. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngày và giờ truy cập, thời gian bạn đã ở trên trang web của Homebase, đường dẫn chuyển hướng (nếu bạn truy cập vào trang web thông qua một trang web khác hoặc một quảng cáo), các trang đã truy cập trên trang web, loại trình duyệt, loại thiết bị, phiên bản, hệ điều hành.

3.

Thời hạn lưu trữ

3.1.

Homebase sẽ thu thập, xử lý, sử dụng và lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích mà chúng tôi đã thu thập thông tin đó, bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

3.2.

Để xác định thời hạn lưu giữ phù hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ tiềm ẩn của việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của bạn, các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và xem liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác, và các yêu cầu pháp lý áp dụng.

4.

Người Nhận Dữ Liệu

Homebase có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên sau đây ("Người Nhận Dữ Liệu"):

4.1.

các đại lý, nhà thầu phụ, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ viễn thông, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ thu hồi nợ, dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu, dịch vụ định giá, dịch vụ môi giới;

4.2.

bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn;

4.3.

đối tác tiếp thị và kinh doanh của Homebase liên quan đến các chương trình khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ tiếp thị;

4.4.

Các khách hàng doanh nghiệp của Homebase;

4.5.

giữa nhóm công ty Homebase và các công ty liên quan hoặc chi nhánh của nó;

4.6.

các nhân viên, nhân viên, cố vấn và cố vấn chuyên nghiệp của Homebase, như luật sư và kế toán viên của Homebase;

4.7.

các ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán, tổ chức tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của chúng;

4.8.

người kế nhiệm của Homebase, người bán hoặc người mua tiềm năng của bất kỳ phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Homebase, liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán bất kỳ phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Homebase; và

4.9.

các trang mạng xã hội.

5.

Quyền của bạn khi xử lý dữ liệu cá nhân

5.1.

Yêu cầu truy cập. Bạn có quyền biết liệu Homebase có đang xử lý dữ liệu của bạn và dữ liệu nào đang được xử lý;

5.2.

Yêu cầu sửa đổi. Bạn có quyền đảm bảo rằng chúng tôi đang sử dụng thông tin chính xác về bạn;

5.3.

Yêu cầu xóa dữ liệu. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu: a) chúng tôi không còn cần nó cho một mục đích cụ thể, ví dụ như một hợp đồng hoặc một yêu cầu pháp lý; hoặc b) bạn rút lại sự đồng ý mà bạn đã cung cấp nếu chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của bạn khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn; hoặc c) nếu bạn phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bởi Homebase dựa trên quyền lợi hợp pháp mà chúng tôi đã xác định, bao gồm các hoạt động tiếp thị trực tiếp, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được sự cần thiết bất khả kháng của quyền lợi hợp pháp đó.

5.4.

Yêu cầu Hạn chế. Bạn có quyền ngăn chúng tôi thực hiện một số việc đối với dữ liệu cá nhân của bạn khi: a) bạn cho rằng chúng tôi không sử dụng dữ liệu cá nhân chính xác; b) bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng bạn cũng cho rằng chúng tôi không tuân thủ pháp luật; c) bạn muốn khiếu nại pháp lý đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn xóa dữ liệu; hoặc d) bạn thách thức lý giải của Homebase về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Homebase dựa trên "quyền lợi hợp pháp". Khi bạn thành công trong việc hạn chế cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn hoặc trừ khi được yêu cầu theo luật pháp.

5.5.

Rút lại sự đồng ý. Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền thay đổi ý kiến và rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được tiến hành trước khi bạn rút lại sự đồng ý. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể không thể cung cấp một số Dịch Vụ cụ thể cho bạn.

5.6.

Câu hỏi, khiếu nại và hỗ trợ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với Homebase bằng cách nhấp vào đây.

6.

Điều khoản khác

6.1.

Áp dụng pháp luật. Chính Sách Bảo Mật này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật Việt Nam.

6.2.

Sự phụ thuộc và chuyển nhượng quyền. Homebase nắm giữ quyền phụ thuộc, chuyển nhượng, chuyển quyền hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều kiện và điều khoản của Homebase, miễn là quyền của bạn theo các điều kiện và điều khoản của Homebase không bị ảnh hưởng. Bạn không được phép phụ thuộc, chuyển quyền hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của bạn theo các điều kiện và điều khoản của Homebase mà không có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

6.3.

Giải quyết tranh chấp. Bất kỳ tranh chấp phát sinh, liên quan trực tiếp hoặc liên quan đến điều khoản và điều kiện của Chính Sách này, bao gồm việc diễn giải và hiệu lực của các điều khoản đó cung như quyền và nghĩa vụ tương ứng của Các Bên, sẽ được giải quyết bằng cách thương lượng và đồng ý giữa Các Bên. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, bất kỳ bên nào cũng có thể nộp đơn khởi kiện lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp.

6.4.

Tách rời. Bạn đồng ý rằng nếu bất kỳ phần nào của Chính Sách này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật pháp hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, các miễn trừ bảo đảm và giới hạn trách nhiệm được nêu ở trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành nhất và phù hợp nhất với ý định của điều khoản ban đầu và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực.

6.5.

Ngôn ngữ và hiệu lực. Điều Khoản này được thể hiện bằng cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh của Chính Sách này, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.