Hỏi đáp cho chủ nhà

Nếu bạn là người mua nhà, xem Hỏi đáp cho người mua nhà tại đây. Nếu bạn là nhà đầu tư, xem Hỏi đáp cho nhà đầu tư tại đây.
Homebase hỗ trợ chủ sở hữu nhà như thế nào?

Homebase hỗ trợ chủ sở hữu nhà toàn diện nhưng không giới hạn ở những điều khoản sau:

 1. Tìm nhà đầu tư phù hợp nhất với nhu cầu của bạn;

 2. Đóng vai trò trung gian giữa bạn và nhà đầu tư để sớm đạt được thoả thuận;

 3. Trung gian điều phối quá trình chuyển nhượng bất động sản;

 4. Hỗ trợ giấy tờ cho các bên liên quan;

 5. Hỗ trợ quá trình thu tiền hàng tháng;

 6. Đóng vai trò trung gian hoà giải bất cứ bất đồng nào.

"Lãi suất" của tôi được xác định như thế nào?

Về mặt thuật ngữ, bạn thực chất không đi vay mà đang tham gia một kế hoạch trả góp nên gọi số tiền hàng tháng bạn phải chi trả là "lãi suất" chưa được chính xác. Tuy nhiên, để đơn giản hoá, "lãi suất" bạn phải thanh toán hàng tháng tới nhà đầu tư thông thường sẽ bằng lãi suất hiện hành của ngân hàng cộng với 3% một năm. Khoản phí này có thể được thoả thuận thay đổi tuỳ theo trường hợp cụ thể.

Khoản vay ngân hàng sẽ do ai đứng tên?

Nhà đầu tư sẽ là người đi vay ngân hàng. Tuy nhiên, hàng tháng bạn sẽ phải gửi nhà đầu tư một khoản tiền dành cho việc trả gốc lẫn lãi cho ngân hàng. Nói cách khác, nhà đầu tư không cần phải bỏ tiền túi ra để trả các khoản phí hàng tháng tới ngân hàng.

Một hợp đồng thông thường kéo dài bao lâu?

Thời hạn của một hợp đồng có thể ngắn hay dài phụ thuộc vào thoả thuận giữa bạn và nhà đầu tư. Tuy nhiên, một hợp đồng thông thường mặc định kéo dài 3 năm.

Chuyện gì sẽ xảy ra tại thời điểm hợp đồng kết thúc?

Tại thời điểm kết thúc hợp đồng, nếu bạn đã thanh toán đầy đủ giá trị của bất động sản và không còn nợ bất cứ khoản phí nào nữa, bất động sản sẽ được sang tên cho bạn.

Thông thường, sau một vài năm, bạn sẽ có một khoản trả trước cho bất động sản đủ lớn để học có thể tự đi vay ngân hàng thay cho nhà đầu tư.

Trong trường hợp bạn chưa thanh toán tất cả khoản nợ và chi phí trong hợp đồng, chúng tôi sẽ gia hạn cho bạn một khoảng thời gian để hoàn tất các khoản thanh toán (thông thường thời gian gia hạn kéo dài 30 ngày, hoặc ở khoảng thời gian hợp lý tuỳ theo trường hợp cụ thể). Tuy nhiên, nếu sau khoảng thời gian này bạn vẫn chưa thanh toán hết các khoản tiền trong hợp đồng, chúng tôi sẽ tuyên bố bạn đã mất khả năng thanh toán. Khi đó, nhà đầu tư sẽ hoàn toàn có quyền bán hoặc giữ lại bất động sản tuỳ theo ý muốn.

Chuyện gì xảy ra nếu tôi thanh toán trễ một khoản thanh toán nào đó?

Khi bạn trễ hạn thanh toán, chúng tôi sẽ gia hạn cho bạn một khoảng thời gian để hoàn tất thanh toán (thông thường thời gian gia hạn kéo dài 30 ngày, hoặc ở khoảng thời gian hợp lý tuỳ theo trường hợp cụ thể). Khi bạn thanh toán mọi khoản nợ sau hạn thanh toán, họ sẽ phải trả thêm một khoản phí 0.054% cho mỗi ngày trễ hạn thanh toán.

Tuy nhiên, nếu bạn không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán sau khoảng thời gian gia hạn, chúng tôi sẽ tuyên bố họ mất khả năng thanh toán. Khi đóm nhà đầu tư sẽ hoàn toàn có quyền bán hoặc giữ lại bất động sản tuỳ theo ý muốn.

Tôi có thể kết thúc hợp đồng hoặc mua lại bất động sản sớm hơn thời hạn thoả thuận hay không?

Bạn hoàn toàn có thể kết thúc hợp đồng hoặc mua lại bất động sản sớm hơn thời hạn thoả thuận. Trên thực tế, điều này thường xảy ra khi bạn đã có khả năng đi vay ngân hàng sau vài năm tích luỹ đủ số tiền đặt cọc vào bất động sản.

Để kết thúc hợp đồng sớm, bạn chỉ cần hoàn thành toàn bộ khoản nợ số tiền mua bất động sản cho nhà đầu tư. Một khi tất cả khoản tiền đã được thanh toán đủ, bất động sản sẽ được sang tên cho bạn.

Chi phí phạt cho việc kết hợp đồng sớm bao gồm những gì?

Ngân hàng thường phạt người đi vay một khoản phí từ 1% tới 5% khi người đi vay kết thúc hợp đồng vay trong một vài năm đầu tiên. Do vậy, khi bạn muốn kết thúc sớm hợp đồng, nhà đầu tư (người đứng ra mượn tiền ngân hàng thay cho bạn) sẽ bị ngân hàng phạt một khoản phí như trên.

Để bồi thường cho khoản phí này, khi bạn kết thúc sớm hợp đồng, bạn cần phải chi trả cho nhà đầu tư một khoản phí kết thúc hợp đồng sớm từ 1% tới 5%, tuỳ thuộc vào thời điểm kết thúc hợp đồng và chi tiết các điều khoản trong hợp đồng.

Ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho việc trả nợ ngân hàng?

Mặc dù nhà đầu tư là người đi vay ngân hàng trên giấy tờ, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cuối cùng thay nhà đầu tư để trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng mỗi tháng. Nói cách khác, nhà đầu tư sẽ không phải bỏ tiền túi ra để trả các nghĩa vụ thanh toán hàng tháng cho ngân hàng.

Các tiêu chí tham gia cho người sở hữu nhà nhà như thế nào?

Vui lòng tham khảo tại đây

Mô hình kinh doanh của Homebase hoạt động như thế nào?

Mô hình hoạt động của chúng tôi bao gồm những điểm mấu chốt sau:

 1. Có nhiều chủ sở hữu nhà không đủ điều kiện đi vay vốn ngân hàng;

 2. Mặt khác, cũng có nhiều người đủ điều kiện đi vay ngân hàng nhưng không có nhu cầu mua nhà ở thời điểm hiện tại (chúng tôi gọi là "nhà đầu tư");

 3. Homebase đứng ra trung gian kết nối bên người sở hữu nhà với bên nhà đầu tư với nhau;

 4. Sau khi thoả thuận xong với bạn, nhà đầu tư sẽ đứng ra vay vốn ngân hàng và mua bất động sản thay cho người sở hữu nhà dưới tên của mình.

 5. Người sở hữu nhà sẽ có nghĩa vụ trả một khoản tiền đặt cọc ban đầu và trả nợ cho ngân hàng. Bên cạnh đó bạn cũng phải trả lãi cho nhà đầu tư (và Homebase) và một khoản phí dịch vụ nhỏ hàng tháng;

 6. Khi người sở hữu nhà đã hoàn thành mọi khoản nợ liên quan (ví dụ như chi trả đủ cho giá trị của bất động sản), ngôi nhà sẽ được chuyển nhượng hoàn toàn tới họ;

 7. Trong trường hợp người sở hữu nhà mất khả năng trả nợ, nhà đầu tư được quyền giữ lại bất động sản và các khoản thanh toán đã nhận trước đó.

Quá trình để tham gia sẽ mất bao lâu?

Quá trình để tham gia có thể chỉ diễn ra ngắn gọn trong vài tuần hoặc kéo dài tới một vài tháng. Việc thời gian tham gia kéo dài thông thường nằm ở việc kết nối bạn phù hợp với nhà đầu tư và ngược lại.

"Ai sẽ là người đứng tên bất động sản? "

Chúng tôi sẽ tìm cho bạn một nhà đầu tư sẵn sàng hỗ trợ tài chính để mua nhà cho bạn. Bất động sản ban đầu sẽ do nhà đầu tư đứng tên cho tới khi bạn có đủ vốn để mua lại toàn bộ bất động sản hoặc đã trả đủ các khoản thanh toán theo hợp đồng. Trong thời gian ấy, bạn có thể tự do dọn vào ở, sửa chữa bất động sản hay cho thuê.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi có bất đồng?

Trong trường hợp có bất đồng giữa bạn và nhà đầu tư, Homebase sẽ đứng ra trung gian hoà giải để đưa ra cách giải quyết công bằng và hợp lý nhất dựa trên kinh nghiệm và đánh giá tốt nhất có thể. Quyết định được đưa ra bởi Homebase sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc cho cả hai bên. Cả hai bên có thể tin tưởng rằng sẽ đi tới được phương án giải quyết công bằng nhất với sự hỗ trợ của Homebase, bên trung gian liên quan mật thiết từ khi giao dịch bắt đầu cho tới khi kết thúc.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhà đầu tư không sang tên bất động sản cho bạn mặc dù tất cả khoản thanh toán đã được trả theo đúng hợp đồng?

Trong trường hợp nhà đầu tư không sang tên bất động sản cho bạn theo hợp đồng, nhà đầu tư sẽ phải trả cho bạn khoản phạt bằng ba lần (3 lần) giá trị các khoản trả trước bạn đã thanh toán cho tới thời điểm phạt và phải hoàn trả toàn bộ số tiền trả trước cho bạn. Tổng cộng, khoản tiền nhà đầu tư phải gửi trả bạn số tiền gấp bốn lần (4 lần) số tiền họ đã trả trước. Hãy yên tâm rằng Homebase sẵn sàng hỗ trợ bạn tìm kiếm các phương án pháp lý.

Homebase làm việc với loại hình bất động sản nào?

Vui lòng tham khảo thêm tại đây

Tôi có thể bán bất động sản cho người khác trong thời gian hợp đồng diễn ra hay không?

Bạn có thể bán bất động sản cho người khác trong thời gian hợp đồng diển ra miễn mọi khoản thanh toán đến hạn đã được hoàn tất trong quá trình kết thúc hợp đồng. Xin lưu ý rằng bạn tự phải chịu trách nhiệm tìm kiếm người mua thay thế.