Hỏi đáp cho nhà đầu tư

Nếu bạn là người mua nhà, tìm đọc hỏi đáp cho người mua nhà tại đây. Nếu bạn là chủ nhà, tìm đọc hỏi đáp cho chủ nhà tại đây.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu giá bất động sản tăng hay giảm mạnh? Phí mua nhà có thay đổi không?

Không, phí mua nhà sẽ không thay đổi. Tương tự như cách nhiều ngân hàng hoạt động, khoản phí mà người mua nhà phải trả được tính theo số dư chưa thanh toán. Do đó, mặc dù giá nhà có thể thay đổi, số dư chưa thanh toán sẽ không đổi.

Điều gì ngăn cản người mua nhà ngừng trả nợ chỉ sau một vài tháng?

Người mua nhà thông thường không ngừng trả nợ chỉ sau một vài tháng bởi họ có thể dự đoán được khả năng tài chính của mình ít nhất trong môt vài năm đầu. Điều này đặc biệt đúng khi người mua ngừng trả nợ sẽ bị mất hết khoản đặt cọc ban đầu cho nhà đầu tư. Tại thời điểm giữa hợp đồng, người mua nhà sẽ khó có khả năng dự đoán tình hình tài chính của mình; Tuy nhiên, người mua nhà khi đó đã trả nhiều khoản thanh toán đến nhà đầu tư hàng tháng, nhà đầu tư đã lời được một khoản và người mua nhà sẽ mất toàn bộ số tiền thanh toán và đặt cọc lớn hơn.

Vai trò của tôi dưới tư cách một nhà đầu tư bao gồm những gì?

Dưới tư cách một nhà đầu tư, bạn cần đứng ra vay ngân hàng thay cho người mua nhà. Sau đó, bạn sẽ đứng tên mua bất động sản. Hàng tháng, người mua nhà sẽ trả lãi và nợ gốc của bạn cho ngân hàng và gửi thêm một phí dịch vụ nhỏ tới bạn. Như vậy, bạn sẽ không phải chi bất cứ khoản tiền nào mà bạn vẫn sẽ nhận được một khoản thu nhập thụ động ổn định.

Homebase hỗ trợ nhà đầu tư như thế nào?

Homebase cung cấp toàn diện những dịch vụ duới đây cho nhà đầu tư:
1) Xác định khoản đầu tư và người mua nhà phù hợp nhất với tiêu chí đầu tư của bạn;
2) Trung gian hỗ trợ giao dịch nhanh gọn;
3) Đóng vai trò cầu nối liên lạc trao đổi giữa nhà đầu tư và người mua nhà;
4) Nhắc hạn thanh toán kịp thời tới cả người mua nhà và nhà đầu tư đối với các nghĩa vụ thanh toán giữa hai bên;
5) Hỗ trợ giải quyết bất cứ bất đồng nào có thể xảy ra.

Tôi cần trả những khoản phí gì dưới tư cách một nhà đầu tư?

Bạn có thể tìm thấy tất cả các loại phí liên quan tới nhà đầu tư ở bảng phí bên dưới.

Bạn có thể bắt đầu kiếm thêm thu nhập thụ động chỉ với hai khoản phí dưới đây

Khoản vay ngân hàng sẽ do ai đứng tên?

Nhà đầu tư sẽ phải đứng tên khoản vay ngân hàng. Tuy nhiên, hàng tháng, người mua nhà sẽ trả nhà đầu tư một khoản để than toán nợ gốc hàng tháng và lãi suất tới ngân hàng. Nói theo cách khác, nhà đầu tư sẽ không cần chi một đồng nào để trả các khoản phí hàng tháng tới ngân hàng.

Tôi có thể kiếm thêm bao nhiêu thu nhập nếu hợp tác với Homebase dưới tư cách một nhà đầu tư?

Bạn có thể sử dụng công cụ tính toán của chúng tôi ở đây để ước lượng khoản thu nhập tăng thêm bạn có thể nhận được khi hợp tác với Homebase dưới tư cách một nhà đầu tư.


Thông thường, một người với thu nhập 50 triệu đồng hàng tháng có thể kiếm thêm 4 triệu đồng cho tới 9 triệu đồng tiền thu nhập thụ động mỗi tháng, hay khoảng 50 triệu đồng cho tới 110 triệu đồng mỗi năm.

Một hợp đồng thông thường kéo dài bao lâu?

Thời hạn của một hợp đồng có thể ngắn hay dài phụ thuộc vào thoả thuận giữa người mua và nhà đầu tư. Tuy nhiên, một hợp đồng thông thường mặc định kéo dài 3 năm.

Tôi có thể kết thúc hợp đồng sớm dưới tư cách nhà đầu tư không?

Bạn không có quyền chấm dứt hợp đồng sớm dưới tư cách một nhà đầu tư; Tuy nhiên, sẽ hiếm có lý do nào để nhà đầu tư muốn kết thúc sớm hợp đồng bởi bạn sẽ nhận được một khoản thu nhập thụ động hàng tháng được trả tất cả bởi người mua nhà.

Ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho việc trả nợ ngân hàng?

Mặc dù nhà đầu tư là người đi vay ngân hàng trên giấy tờ, người mua nhà sẽ phải chịu trách nhiệm cuối cùng thay nhà đầu tư để trả nợ cho ngân hàng mỗi tháng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người mua nhà ngừng trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ?

Nếu người mua nhà ngừng chi trả bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào, chúng tôi sẽ gia hạn cho người mua nhà một khoảng thời gian (thông thường là 30 ngày) để hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên, nếu người mua nhà không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán sau thời gian gia hạn, chúng tôi sẽ tuyên bố người mua nhà đã mất khả năng chi trả. Trong trường hợp ấy, nhà đầu tư có quyền hoàn toàn bán hoặc giữ lại bất động sản tuỳ theo ý muốn. Nhà đầu tư không cần phải chi trả lại bất cứ số tiền nào mà người mua nhà đã gửi họ trước đó, bao gồm cả tổng cộng số tiền đặt cọc ban đầu.


Nếu bạn chọn bán bất động sản, hãy yên tâm rằng Homebase sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình bán. Đối với khoản vay ngân hàng, nhà đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho tới khi toàn bộ số tiền nợ ngân hàng được trả lại hoàn toàn.

Đối tượng mua nhà thông thường Homebase hợp tác với trông như thế nào?

Homebase hợp tác với hai đối tượng người mua nhà chính: 1) người nước ngoài; và 2) người trong nước.

Đối với người nước ngoài, họ thường không đạt điều kiện cho các khoản vay ngân hàng tại Việt Nam. Kể cả khi họ đạt điều kiện đi vay, thời hạn vay của họ bị giới hạn bởi thời hạn ghi trên giấy phép làm việc, thông thường chỉ kéo dài tối đa một tới hai năm.

Mặt khác, nhiều người mua nhà trong nước chúng tôi hợp tác với là đối tượng kinh doanh tự do hoặc chủ hộ kinh doanh. Họ thường không có thu nhập ổn định, do đó ít người trong số họ đủ điều kiện đi vay ngân hàng, đặc biệt là những khoản vay lớn.

Mô hình kinh doanh của Homebase hoạt động như thế nào?

Mô hình hoạt động của chúng tôi bao gồm những điểm mấu chốt sau:
1) Có nhiều người mua nhà không đủ điều kiện đi vay vốn ngân hàng;
2) Mặt khác, cũng có nhiều người đủ điều kiện đi vay ngân hàng nhưng không có nhu cầu mua nhà ở thời điểm hiện tại (chúng tôi gọi là "nhà đầu tư");
3) Homebase đứng ra trung gian kết nối bên mua nhà với bên nhà đầu tư;
4) Sau khi thoả thuận xong với người mua nhà, nhà đầu tư sẽ đứng ra vay vốn ngân hàng và mua bất động sản thay cho người mua nhà dưới tên của mình;
5) Người mua nhà sẽ có nghĩa vụ trả một khoản tiền đặt cọc ban đầu và trả nợ cho ngân hàng. Bên cạnh đó người mua cũng sẽ phả trả lãi cho nhà đầu tư (và Homebase) và một khoản phí dịch vụ nhỏ hàng tháng;
6) Khi người mua nhà đã hoàn thành mọi khoản nợ liên quan (ví dụ như chi trả đủ giá trị của bất động sản), ngôi nhà sẽ được chuyển nhượng hoàn toàn tới họ;
7) Trong trường hợp người mua nhà mất khả năng trả nợ, nhà đầu tư được quyền giữ lại bất động sản và các khoản thanh toán đã nhận trước đó.

Quá trình để tham gia sẽ mất bao lâu?

Quá trình để tham gia có thể chỉ diễn ra ngắn gọn trong vài tuần hoặc kéo dài tới một vài tháng. Việc thời gian tham gia kéo dài thông thường do mất thời gian tìm người mua nhà phù hợp với nhà đầu tư và ngược lại.

Ai sẽ là người đứng tên ban đầu của bất động sản?

Bất động sản ban đầu sẽ được nhà đầu tư đứng tên. Bất động sản chỉ được sang tên cho người mua nhà một khi người mua đã trả đủ các khoản thanh toán còn lại (ví dụ như trả đủ toàn bộ giá trị của bất động sản).

Điều kiệm tham gia cho nhà đầu tư là gì?

Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia khi thoả mãn được các điều kiện dưới đây:

  • Ít nhất 23 tuổi và không lớn hơn 63 tuổi.

  • Có thu nhập ổn định và đủ điều kiện để vay ngân hàng (thông thường ngân hàng sẽ xác thực tín dụng của bạn qua phiếu lương, sao kê ngân hàng, tài chính doanh nghiệp,...)

  • Sẵn sàng giữ quyền sở hữu bất động sản trong suốt thời gian hợp đồng diễn ra hoặc cho tới khi người mua nhà mua lại. Thông thường khoảng thời gian này sẽ mất một vài năm, tuỳ thuộc vào điều khoản hợp đồng.

  • Công dân Việt Nam và nước ngoài đều có thể tham gia.

Điểm số tín dụng (CIC) của tôi có bị ảnh hưởng nếu người mua nhà không thanh toán nợ đúng hạn không?

Điểm số tín dụng (CIC) của bạn chỉ bị ảnh hưởng nếu ngân hàng không nhận được các khoản thanh toán hàng tháng đúng hạn. Trong trường hợp người mua nhà không thanh toán nợ đúng hạn, bạn sẽ phải dùng tiền của mình để ứng trả cho ngân hàng trước. Người mua nhà sau đó sẽ phải trả bạn một khoản phí phạt với lãi suất 0.054% trên ngày cho khoản phí đóng muộn.

Homebase làm việc với loại hình bất động sản nào?

Homebase làm việc với các bất động sản thoả mãn tất cả các tiêu chí sau:

  • Tất cả loại hình bất động sản đều đủ điều kiện.

  • Bất động sản cần nằm trong lãnh thổ Việt Nam.

  • Bất động sản cần nằm tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Bình Dương. Các bất động sản nằm ngoài hai thành phố trên vẫn có thể được cân nhắc dựa trên từng trường hợp cụ thể.

  • Chủ đầu tư và người bán đang không vướng vào các vấn đề pháp lý hoặc rủi ro.

Thay vì đi vay ngân hàng, tôi có thể sử dụng vốn của mình để hỗ trợ người mua nhà mua bất động sản và nhận một khoản trả góp từ họ hàng tháng được không?

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng vốn riêng để mua nhà mà không cần ngân hàng. Cơ chế hoạt động không thay đổi gì ngoài việc bạn là người sẽ nhận toàn bộ khoản thanh toán thay vì là ngân hàng, bao gồm các phí cho dịch vụ của bạn.

Ngoài khoản trả trước cung cấp bởi người mua, tôi có thể sử dụng kết hợp cả vốn cá nhân và khoản vay ngân hàng được không?

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng kết hợp vốn cá nhân và khoản vay ngân hàng. Cơ chế hoạt động không thay đổi gì ngoại trừ việc một phần tiền thanh toán nợ sẽ đươc chia cho bạn và ngân hàng tuỳ vào phần trăm vốn bạn bỏ ra so với khoản ngân hàng cho vay.

Bạn là nhà người mua nhà? Đi tới hỏi đáp cho người mua nhà